Akülü tekerlekli sandalyelerin ne kadarı SGK tarafından karşılanıyor ve yenilenme süresi nedir?

2010 yılı Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre 2.200 TLsi SGK tarafından ödenir. Yenileme süresi ise 5 yıldır ancak büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar ile akülü tekerlekli sandalyenin bakım veya onarımının yapılamaması ve  kullanılması mümkün olmadığının sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi halinde süresinden önce SUT hükümlerine göre yenilebilir.