Sakatlık indiriminden faydalanmak nereye ve hangi evraklarla başvurmalıyım?

Vergi indiriminden yararlanmak için : Sigortalı olarak çalışanlar için çalıştığı şirketten hizmet belgesi, özürlü raporu, kimlik fotokopisi ve üç adet fotoğraf,

Sigortalı olup özürlü yakını bulunanlar için hizmet belgesi, özürlü raporu, kimlik fotokopisi, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve üç adet fotoğraf,

Serbest meslek sahibi çalışanlar için İşyeri vergi levhası, özürlü raporu, kimlik fotokopisi ve üç adet fotoğraf,

Serbest meslek erbabı olup özürlü yakını bulunanlar için vergi levhası, özürlü raporu, kimlik fotokopisi, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve üç adet fotoğraf,

Basit usulle vergilendirilen özürlüler sadece kendileri faydalanabilirler özürlü raporu, kimlik fotokopisi, üç adet fotoğrafla birlikte illerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne, bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, diğer ilçelerde Malmüdürlüğüne başvurması gerekmektedir.