Dışarıda rahatça gezemiyorum, bina giriş-çıkışları engelim açısından uygun değil. Nerelere şikayet edebilirim?

Aşağıda isimleri verilmiş yasalar kapsamında, özürlülere  yönelik uygulamalar yapılması zorunlu kılınmaktadır. Bu yasalara uyulmaması durumunda belediyelere müracaat edebilirsiniz. Ayrıca yasalara uyulmaması durumunda idari mahkemelere de başvurabilirsiniz,

İmar Kanunu Kanun No: 3194  Kabul Tarihi: 3 Mayıs 1985 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 9 Mayıs 1985 – Sayı: 187495.t. Düstur, c.24 – s.,

3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194 – 3.5.1985 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: : 25 Ağustos 1988 – Sayı: 19910,

1580 Sayılı Belediyeler Kanunu,

3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 2 Kasım 1985 – Sayı: 18916 Mükerrer

Daha  ayrıntılı bilgi için www.ozida.gov.tr adresinde mevzuat başlığından daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.